Видавничі засади

У кожному випуску збірника ,,Oriens Aliter” буде вміщено 5 – 7 статей; укладачі мають намір друкувати рецензії наукових праць (у т. ч. й наукових збірників та колективних монографій), які вийшли не раніше, ніж за рік і відповідають загальній тематиці часопису (культура та історія Центральної і Східної Європи). Редакція збірника планує також видання тематичних випусків чи статей за матеріалами наукових семінарів і конференцій, присвячених питанням історії та культури досліджуваного ареалу й організованих двома установами-гарантами (Кафедра центральноєвропейських досліджень Філософського факультету Карлового університету, Інститут східноєвропейських досліджень Філософського факультету Карлового університету).

,,Oriens Aliter” є рецензованим науковим збірником. Редакційна рада розглядатиме тексти винятково автентичних наукових досліджень, які досі ще не були опубліковані, відповідають формальним редакційним вимогам (див. До уваги авторів!) і основним тематичним та науковим критеріям публікацій в часописі ,,Oriens Aliter”.

Обсяг рукописів статей – від 10 до 20 стандартних сторінок (18 000 – 36 000 знаків включно з примітками). До кожної наукової статті обов’язковим є резюме англійською мовою обсягом 10 – 15 рядків (якщо текст статті написаний англійською мовою, резюме мусить бути подане російською мовою).

Кожний надісланий на рецензію рукопис буде анонімно оцінений двома незалежними фахівцями з відповідною спеціалізацією, які й рекомендуватимуть цей рукопис до друку або ж вкажуть авторові статті на необхідність конкретних формальних чи змістових виправлень. Про прийняття / неприйняття статті до друку кожному авторові буде повідомлено електронною поштою упродовж трьох місяців з часу надходження рукопису до редакції.

Úvod > Видавничі засади