Від Редакції

,,Oriens Aliter” є спільним проектом нового рецензованого наукового збірника Кафедри центральноєвропейських досліджень та Інституту східноєвропейських досліджень (двох структурних одиниць Філософського факультету Карлового університету в Празі, які тривалий час у різних аспектах вивчають культурно-історичну спадщину Центральної та Східної Європи) і Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника в Івано-Франківську.

Головна мета редакційної колегії часопису ,,Oriens Aliter” – надання можливостей презентувати результати найбільш актуальних культурологічних та історичних досліджень про Центральну та Східну Європу, які будуть цікавими і науковцям, і ширшому колу читачів, оскільки спиратимуться на міжнародний контекстОкрім цього, новий збірник стане посередником для тіснішої співпраці установ, визнані й шановані представники яких схвалили ідею часопису і власним авторитетом сприяли його виникненню. Установи-гаранти виходу збірника у майбутньому планують проведення колоквіумів чи міжнародних наукових симпозіумів, тематично спрямованих на досліджуваний ареал, а також на створення спільних науково-дослідницьких ґрантових проектів.

Назва часопису ,,Oriens Aliter” вказує на його загальний намір вносити інший, інспірований погляд на досліджуваний європейський регіон і в його межах знаходити нові, можливо, несподівані зв’язки і взаємовпливи між Центральною та Східною Європою. Із окресленої концепції випливає підвищена увага у майбутніх випусках до територій взаємних контактів і переплетень двох великих культурно-історичних ареалів (Польща, Словаччина, Угорщина, Прибалтика, Білорусь, Україна), а також до історико-географічного простору Росії. Засновники часопису не хочуть сприймати Центральну та Східну Європу як ізольовану периферію нашого континенту, але прагнуть показати її в контексті та взаємозв’язку з розвитком західноєвропейського цивілізаційного регіону.

Завдяки міждисциплінарному характеру часопис ,,Oriens Aliter” буде відкритим для широкого кола дослідників різних наукових галузей (історія, культурологія, літературознавство, етнологія, соціологія, політологія, історія мистецтв). Зважаючи на спеціалізацію і тривалі інтереси установ-засновників збірника під час відбору тем перевагу буде надано проблемам ХХ століття (з їх історичними контекстами) і дослідженням сучасної соціально-культурної ситуації. Водночас у збірнику можуть бути вміщені також статті, присвячені частковим проблемам культурної і політичної історії Середньовіччя та Раннього нового періоду. Темами, яким буде надано перевагу, між іншими будуть такі: формування сучасних політичних народів і сучасні націєтвірні процеси; сучасні державницькі перетворення; концепт націоналізму ХІХ – ХХ століть та його історичне коріння; проблеми меншин і міжетнічних зв’язків; дослідження національної ідентичності та національних міфів; сучасна мовна і національна політика; перспективи громадянського суспільства і європейської інтеграції в Білорусі та в Україні; політика Європейського Союзу і підтримка демократії в країнах Східної Європи.

Úvod > Від Редакції