Редакційна колегія і контакти

Oriens aliter. Часопис історико-культурних реалій Центральної та Східної Європи (oriens.aliter@ff.cuni.cz)

ISSN 2336-3959

MK ČR E 21650

 

Засновники часопису:

Інститут східноєвропейських досліджень Філософського факультету Карлового університету (http://uves.ff.cuni.cz/)

Кафедра центральноєвропейських досліджень Філософського факультету Карлового університету (http://kses.ff.cuni.cz/)

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника в Івано-Франківську (http://www.pu.if.ua/)

 

Видавці:

Філософський факультет Карлового університету (http://ff.cuni.cz),

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника в Івано-Франківську (http://www.pu.if.ua/)

у співпраці з видавництвом Pavel Mervart  (http://www.pavelmervart.cz/)

 

Редакційна колегія:

  • Відповідальні редактори:

д-р Марек Пржигода, д-р філософії (Карлів університет) marek.prihoda@ff.cuni.cz

магістр Марек Юнек, д-р філософії (Карлів університет) marek.junek@ff.cuni.cz

проф. Ігор Цепенда, д. політ. н. (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника в Івано-Франківську)

 

  • Виконавчі редактори:

д-р Станіслав Туміс, магістр гуманіт. наук, д-р філософії (Карлів університет) stanislav.tumis@ff.cuni.cz

Bc. Anna Hausenblasová (Univerzita Karlova) anna.hausenblasova@ff.cuni.cz

Вера Игоревна Деревянко (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника в Івано-Франківську) vira_rizak@ukr.net

Úvod > Редакційна колегія і контакти