Redakce a kontakty

Oriens aliter. Časopis pro kulturu a dějiny střední a východní Evropy (oriens.aliter@ff.cuni.cz)

ISSN 2336-3959

MK ČR E 21650

 

Garantující pracoviště:

Ústav východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (http://uves.ff.cuni.cz/)

Přikarpatská národní univerzita Vasyla Stefanyka v Ivano-Frankovsku (http://www.pu.if.ua/)

 

Vydavatel:

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (http://ff.cuni.cz),

Přikarpatská národní univerzita Vasyla Stefanyka v Ivano-Frankovsku (http://www.pu.if.ua/)

ve spolupráci s nakladatelstvím Pavel Mervart (http://www.pavelmervart.cz/)

 

Výkonná redakce:

  • vedoucí redaktoři:

PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D. (Univerzita Karlova) stanislav.tumis@ff.cuni.cz

PhDr. Marek Příhoda, Ph.D. (Univerzita Karlova) marek.prihoda@ff.cuni.cz

Prof. Ihor Cependa, d.p.v. (Přikarpatská národní univerzita Vasyla Stafanyka v Ivano-Frankovsku)

 

  • výkonní redaktoři:

Mgr. Anna Hausenblasová (Univerzita Karlova) anna.hausenblasova@ff.cuni.cz

Úvod > Redakce a kontakty